O nas

Mladinsko kulturni center Ljutomer je odprl svoja vrata. To je prvi tovrsten prostor namenjen izključno mladinskem in kulturnemu ustvarjanju v mestu Ljutomer. Kot si ga prestolnica Prlekije tudi zasluži. Prostor je opremljen z vso potrebno infrastrukturo, ki jo zahteva organizacija manjših kulturnih dogodkov, kot so koncerti, filmske projekcije, literarni večeri, razstave, ustvarjalne delavnice in podobno. Prostori so dostopni tudi invalidom.

Namen MKC Ljutomer je zagotoviti večje število mladinskih in kulturnih prireditev ter dolgoročno nadgraditi kulturni utrip in kakovost vsakdanjega življenja v občini Ljutomer. S sistematičnim organiziranjem, spodbujanjem in koordiniranjem kulturnih dogodkov, bodo temeljni cilji MKC Ljutomer - postati osrednje mladinsko družbeno vozlišče, izobraževanje na področju mladine in kulture ter navsezadnje boljša prepoznavnost občine Ljutomer. Z ustrezno občinsko podporo, ambicioznim vodenjem in sodelovanjem kar najširšega nabora domačih mladih in ustvarjalnih sil, ima klub ambicijo postati nepogrešljiv dejavnik pri mladinskem in kulturnem dogajanju celotne Prlekije.

MKC Ljutomer bo spodbujal mladinsko ustvarjalnost in nudil vso potrebno infrastrukturo za njeno izražanje. S tem se nadejamo, da jih bomo iztrgali iz pasivnosti in nezainteresiranosti, ter vsaj deloma ublažili t.i. beg možganov, ki je velika težava celotnega območja Prlekije. Razvoj mest že dolgo namreč ni usmerjen zgolj h klasičnemu gospodarskemu razvoju, temveč predvsem v kakovost življenja občanov. Dva izmed najpomembnejših dejavnikov te usmeritve pa sta vsekakor bogato kulturno življenje in mladinsko udejstvovanje.

V MKC Ljutomer gostuje tudi Svetovalna informacijska točka, ki bo dodatno blažila težave marginalne skupine mladih, ter med njimi predvsem brezposelnih in invalidnih oseb. Sodelujoči strokovnjaki bodo tem skupinam nudili pomoč in svetovanje pri iskanju zaposlitev, pri usmerjanju v nadaljnja izobraževanja in usposabljanja ter jih spodbujali pri nadaljnjem vključevanju v družbeni utrip življenja Prlekije. Poglaviten učinek Svetovalne info točke je zagotoviti alternativne oblike socialnih storitev, ki jih zdajšnje institucije ne izvajajo, s čemer bo dopolnjeval njihove naloge.

Dolgoročni cilj MKC Ljutomer je torej postati osrednje stičišče mladinskega in kulturnega življenja celotne Prlekije. Občina Ljutomer je uredila prostore, tudi s pomočjo evropskih in državnih sredstev, a za uspešnost delovanja kluba bo pomembno udejstvovanje vseh nas. Zato ste tudi vabljeni k sooblikovanju programa.


Projekt »PRLEŠKI KULTURNI, MLADINSKI IN INFORMATIVNI CENTER« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklda za regionalni razvoj. Dodatne informacije: https://www.eu-skladi.si in http://www.las-prlekija.com