Svetovalna točka za mlade

Dostopnost (po predhodni najavi):
Vsak torek in četrtek
Od 12:00h do 18:00h
Telefonski kontakt: 051 604 948
E-pošta: svetovanje@mkc-ljutomer.si

Komu je svetovalna točka namenjena?

Svetovalna info točka je namenjena svetovanju ranljivi skupini mladih na splošno ter predvsem mladim brezposelnim in mladim invalidnim brezposelnim osebam iz celotnega območja Prlekije - ki se želijo zaposliti ali kako drugače aktivirati na področju socialnega podjetništva in kreativnega druženja.

Kako svetovanje poteka?

Svetovanje bo potekalo na dveh ravneh:

  • na prvi ravni bo splošno svetovanje in spoznavanje s konkretno situacijo uporabnikov po elektronski pošti ali preko telefonskih pogovorov;
  • na drugi ravni pa bomo v okviru programa delovanja Svetovalne info točke v prostorih in z novo opremo PKMIC (ki bo zagotavljala dostop tudi invalidnim osebam) nudili osebna svetovanja po urniku in na način, kot ga je zasnovala svetovalna skupina strokovnjakov, ki smo jo ustanovili v projektu.

Kdo vam bo svetoval?

Svetovala vam bo tri članska svetovalna skupina, v kateri sodelujejo strokovnjaki s področja socialnega podjetništva, dela z mladimi ranljivimi osebami ter s področja kulturnih kreativnih industrij. 

Svetovalne vsebine

Mladim na splošno bomo svetovali o:

  • možnostih izvedbe izvirnih kulturnih in kreativnih projektov;
  • možnostih nadaljnjih in dodatnih izobraževanj;

Mladim brezposelnim:

  •  možnostih zaposlitev na področju socialnega podjetništva;
  • možnostih zaposlitev na področju kreativnih panog;

Mladim osebam s statusom invalidne osebe:

  • po pregledu predložene dokumentacije, se jim bo svetovalo o njihovih zaposlitvenih možnostih in nadaljnjih izobraževanjih prilagojenih njihovem statusu. 

 


Projekt »PRLEŠKI KULTURNI, MLADINSKI IN INFORMATIVNI CENTER« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklda za regionalni razvoj. Dodatne informacije: https://www.eu-skladi.si in http://www.las-prlekija.com