Dejavnosti in projekti

PRLEŠKI KULTURNI, MLADINSKI IN INFORMATIVNI CENTER

Znesek, višina sredstev:72.474,12 €
Viri sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj
Znesek, višina sofinanciranja:38.403,00 €
Status - faza:V teku
Naziv operacije: PRLEŠKI KULTURNI, MLADINSKI IN INFORMATIVNI CENTER
Akronim operacije: PKMIC
Celotna vrednost projekta: 72.474,12 EUR
Predviden znesek sofinanciranja: 38.403,00 EUR
Vodilni partner: Občina Ljutomer
Partner: KTD Festival Ljutomer

Opis operacije:

V kletni etaži severnega trakta objekta Glasbene šole Slavka Osterca in prizidku nekdanjega lokala se ureja sodoben in privlačen Prleški kulturni, mladinski in informativni center, katerega vizija ja postati kulturni center Prlekije, ki bo ponujal kakovosten, dostopen in raznolik kulturni program predvsem za mlade, mlade brezposelne in mlade invalidne osebe.

Primarni cilj operacije Prleški kulturni, mladinski in informativni center je povečanje solidarnosti na območju Prlekije, kar je pereča težava ranljivih skupin območja. S socialnim vključevanjem marginalnih skupin mladih in mladih brezposelnih preko kulturnih prireditev ter vzpostavitvijo Svetovalne informacijske točke za mlade brezposelne na področju socialne ekonomije se bo prispevalo k sekundarnemu cilju operacije t.j. izboljšanju pogojev za učinkovito delovanje lokalne ekonomije, s poudarkom na socialni ekonomiji.
Med dolgoročne cilje operacije sodi tudi zmanjšanje bega mladih in izobraženih iz Prlekije, saj bomo mladino trajno povezali z utripom kulturnega in družbenega življenja našega območja. V luči dolgotrajnega pomanjkanja ustreznih prostorov za njihovo delovanje in kulturno izražanje je to pravzaprav nujna naložba, ki bo v prihodnosti večkratno povrnila ta vložek.

Operacija bo povečala tudi dostopnost do kulture ter spodbujala druženje mladih, kar bo imelo ugoden vpliv na kvaliteto življenja tako ciljnih ranljivih skupin, kot vseh prebivalcev Prlekije. Zaradi edinstvene lokacije opremljenih prostorov v samem jedru mesta, bo operacija vsaj deloma tudi zaustavila trend degradacije mestnega jedra v Ljutomeru.

Aktivnosti projekta so naslednje: vodenje in koordinacija projekta, nabava in umestitev opreme v prostore, kjer se bodo izvajale programske aktivnosti, zasnova in izvedba programa za vključevanje mladih, vzpostavitev svetovalno informativnega centra za mlade brezposelne in mlade invalidne osebe, predstavitve in promocija.

 


Projekt »PRLEŠKI KULTURNI, MLADINSKI IN INFORMATIVNI CENTER« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklda za regionalni razvoj. Dodatne informacije: https://www.eu-skladi.si in http://www.las-prlekija.com